ORDFÖRANDE


Margareta Spång

bsk.iggesund@gmail.com

070-330 96 58

KASSÖR


Thomas Isaksson

bsk.iggesund.kassor@gmail.com

070-234 96 05

SEKRETERARE


Krister Hännestrand

bsk.iggesund.sekreterare@gmail.com

070-544 45 79

LEDAMOT


Ylva Eriksson

073-026 33 71

STYRELSESUPPLEANT


Jörgen Dubbel

0

LEDAMOT


Tonye Larsson

070-522 19 65

STYRELSESUPPLEANT


Liam Sundberg

076-804 47 41